Lifestyle coaching

Vitaliteit, algehele fitheid, in balans zijn, je energiek voelen… Je wilt natuurlijk goed in je vel zitten, gezond leven, een juist gewicht hebben en de kans dat je een (chronische) ziekte krijgt zo klein mogelijk maken.

Gelukkig, gezond en fit zijn, is helaas niet altijd even vanzelfsprekend. Soms staan (vaak onbewuste) belemmeringen een gezonde levensstijl in de weg. Naar aanleiding van jouw hulpvraag en motivatie ga je, onder begeleiding van mij als lifestyle coach, werken aan het bereiken van jouw gezonde levensstijl. Met behulp van coaching kom je stapsgewijs tot inzicht in jezelf, word je je bewust van je eigen gedrag en ben je in staat om een langdurige gedragsverandering in jouw leven toe te passen om zodoende te komen tot jouw duurzame healthy lifestyle!